Xauv Yog Dab Tsi?

Dab tsi yog qhov ntsuas phoo?

Lub ntsuas phoo yog kev siv ib los yog ntau lub xauv los kaw lub hwj chim, los yog kom kaw lub tshuab lossis khoom siv. Lub hom phiaj txhawm rau txhawm rau txhawm rau tiv thaiv lub zog hluav taws xob tsis zoo (xws li lub pob nyem hluav taws xob, lub cav hluav taws xob, lossis lub pob hluav taws xob) los ntawm kev qhib los ntawm tus neeg ua haujlwm thaum lub tshuab lossis khoom siv raug kho. Kev xauv ntsuas xyuas kom lub tshuab lossis cov khoom siv tsis pib tiv thaiv kev raug mob rau neeg ua haujlwm.

Ua ntej xauv lub tshuab lossis khoom siv, koj yuav tsum txiav tawm lub hwj chim. Tus txheej txheem no hu ua txiav tawm hwj chim. Piv txwv li, koj yuav tsum tua lub tshuab ua ntej txhav tas nws, rho tawm (lossis siv lub hwj huam txiav khawm) txhawm rau tiv thaiv lub tshuab los ntawm kev pib yuam kev.

Hauv txoj lus, koj yuav tsum txiav tawm lub hwj chim thiab kaw lub tshuab thiab cuab yeej ua ntej ua kev kho dua tshiab. Yog li tsis muaj ib tus twg tuaj yeem pib lub tshuab. Lub hom phiaj ntawm kev tu tsev yog txhawm rau ua kom muaj kev ua haujlwm zoo thiab nyab xeeb ntawm cov tshuab lossis khoom siv. Kev tu vaj tse suav nrog kev txhim kho qhov chaw, kho, ntxuav thiab ntub qhov chaw, thiab tshem tawm cov teeb meem rau kev thauj mus los ib txwm.

Hais txog yuav ua li cas txiav txim siab yuav xauv los yog tsis

Ua raws li cov theem no los txiav txim siab yog tias koj xav tau xauv lub tshuab lossis khoom siv:

1. Txheeb xyuas koj cov chaw ua haujlwm

Txheeb xyuas txhua qhov chaw ntawm lub zog

3. Nug koj tus kheej: Dab tsi yuav tshwm sim yog tias ib qho ntawm cov khoom no tso dag zog? Puas yog cov neeg ua haujlwm txom nyem thaum lub zog raug faib lossis thaum muaj qee lub sijhawm pib?

Nws yuav tsum raug kaw yog tias qhov xwm txheej ua rau muaj kev phom sij rau cov neeg ua haujlwm. Xauv lub tshuab hluav taws xob cais kom tiv thaiv kev tso tawm ntawm lub zog txaus ntshai, xws li ib tug neeg siv lub yuam sij hloov mus rau hauv qhov tseem ceeb, pib lub tshuab, kom ntseeg tau tias txhua yam thiab cov khoom siv tsis raug xwm txheej.

Lub ntsuas phoo tsis tas yuav yog qhov xwm txheej tsis tsim kev phom sij rau cov neeg ua haujlwm. Cov neeg ua haujlwm tsuas yog ua raws li txoj cai ntawm kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm nkaus xwb.