sales01@lockeysafety.com +86-133-96996593
Disconnect Thiab Xauv Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob

Disconnect Thiab Xauv Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob

Jun 27, 2020

Kaw lub tshuab hluav taws xob thiab ntsuas phoo

Kev siv hluav taws xob yog qhov ntau tshaj plaws ntawm xauv lub zog. Qhov ob hom kev siv lub tshuab hluav taws xob thiab khoom siv yog:

Plug - hauv cov khoom siv hluav taws xob

Kev sib txuas ntev ntev los yog cov cuab yeej siv tawv

Plug - hauv cov khoom siv hluav taws xob

Ua raws li cov theem no los txhawm rau kaw lub tshuab thiab khoom siv:

1. Txheeb xyuas lub tshuab lossis khoom siv uas yuav tsum tau txiav tawm thiab muab xauv.

2. Tua lub tshuab lossis khoom siv. Nco ntsoov tias txhua qhov chaw txav mus los tau nres kiag.

3. Unplug.

4. Xauv cov ntsaws rau tus kheej tshwj tsis yog tias nws nyob hauv qhov pom thiab tswj hwm tus neeg ua haujlwm kho.

5. Tshuaj xyuas seb txhua lub hwj chim tau txiav tawm li cas.