Tsis txhob ua tus Txhav Tawm Hnub pib thaum txheej txheem, teeb, thiab kev tshuaj xyuas

Tsis txhob ua tus Txhav Tawm Hnub pib thaum txheej txheem, teeb, thiab kev tshuaj xyuas

Cov khoom siv hauv kev teeb tsa, kev ua haujlwm thiab kev tshuaj ntsuam xyuas tsis tas ua raws li Kev Tawm Teeb Zuj Zus, tab sis OSHA tus qauv txhais ntawm "khoom kho thiab kho" yeej suav tag nrho cov kev ua haujlwm uas tsis yog "khoom siv thiab kev ua haujlwm ntawm cov khoom" nyob ib ncig ntawm " thiab kev lag luam ntawm cov khoom siv ". Ntxiv nrog rau lub ntsiab lus ntawm "khoom kho thiab tu", nws kuj muaj xws li kev tsim kho, kev teeb tsa, kev debugging, kev tshuaj ntsuam, hloov thiab lwm yam. Yog li ntawd, cov khoom siv hauv kev teeb tsa, kev debugging, los yog kev xeem yuav tsum ua qhov Kev Txheeb Hnub Yeej Tag.